กรณีศึกษาจาก REPRISK : เขื่อนกักเก็บกากของเสีย ของบริษัท Samarco ถล่มลง ทำให้ชาวบ้านในบราซิลไร้ที่อยู่ และแหล่งน้ำปนเปื้อน