สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จี้ IOD ทบทวนคะแนนธรรมาภิบาล กรณีบิ๊กอิตาเลียนไทย ถูกจับล่าสัตว์ป่า

ที่มาภาพ : http://www.tnamcot.com

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงการจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD) กับพวก จากการล่าสัตว์ป่าสงวนในจุดต้องห้ามภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ว่า ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2535 มาพิจารณาได้ เนื่องจากไม่ได้กระทำความผิดตาม  พ.ร.บ. ในเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งกรณีของนายเปรมชัยนั้นต้องกลับมาดูในเรื่องธรรมาภิบาล ดังนั้นทางสถาบันกรรมการบริษัท หรือ IOD ซึ่งให้คะแนนธรรมาภิบาล บมจ.อิตาเลียนไทย ในระดับ 4 ดาวเมื่อปี 2560 ต้องกลับไปทบทวน โดยต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง

ส่วนหากมีการตัดสินว่านายเปรมชัย กระทำผิดจริง ก็ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาทบทวนเพื่อดูแลให้เหมาะสม หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง จะถูกแรงกดดันจากภาคสังคมเข้ามาตรวจสอบ

นอกจากนี้ 26 บลจ. ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน โดยสมาคมจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดสัมมนาและเวิร์คชอปเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ โดยผู้จัดการกองทุนอาจยกระดับมาตรการติดตาม หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันอื่นในการติดตามดูแลบริษัทดังกล่าวแล้วผลักดันให้บริษัทแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้น

 

ที่มา : http://www.tnamcot.com