สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดดเด่นพัฒนายั่งยืน ปี 60

การจัดอันดับในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการพัฒนาข้อมูลการตัดสินใจการลงทุนสำหรับนักลงทุนอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบริษัท หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ทำให้ผู้ลงทุนล่วงรู้ว่า สิ่งที่บริษัทกำลังฉายภาพกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยยืนยัน ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ใช้ประกอบการลงทุนแน่นอน รวมถึงบริษัทยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาได้ด้วย ทั้งนี้ เราจะไม่เลือกบริษัทที่มีกำไรสูงสุด แต่จะเลือกบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด” ดร.พิพัฒน์ กล่าวในที่สุด

 

<p style="\&quot;text-align:" left;\"="">ที่มา : www.isranews.org