ชาวบ้านลุกขึ้นสู้..หลังน้ำเสียจากโรงงานเป็นเหตุให้กระเบนราหูตาย