ความรุนแรงไวรัสโคโรนา โดย Prof. Muhammad Yunus

เราควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างเหมาะสม เราจะชนะถ้าต่อสู้ด้วยกัน ไม่มีโอกาสให้ยอมแพ้ การยอมแพ้หมายถึงความทุกข์ทรมานมากมายและการเสียชีวิตจำนวนมาก นั่นเป็นสิ่งรับไม่ได้ เราต้องเตรียมพร้อมที่จะปกป้องทุกคน เราต้องเตรียมพร้อมด้วยการเตรียมองค์กรและการจัดการที่ดีที่สุดที่เรามีในทุก ๆ อย่าง