ผอ.โรงพยาบาลแจง เหตุ เจ้าหน้าที่ชกคนไข้ในห้องฉุกเฉิน ก่อนเสียชีวิต [5 ธ.ค. 61]