บุรุษไปรษณีย์ทิ้งจดหมายจานวนมากเกลื่อนกลางป่าหญ้า ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ [28 พ.ย. 61]