สถิติศูนย์พึ่งได้ 14 ปี เด็ก-สตรี ถูกกระทำรุนแรง 247,480 ราย [17 พ.ย. 61]