กวาดล้าง ป้ายโฆษณาเถื่อน เกะกะทางเท้า เตรียมจับปรับผู้ประกอบการ คนสั่งติด [1 ต.ค. 61]