เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย [25 ก.ย. 61]