สาวอ้างใช้เส้น ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร บุกใกล้ชิด "อีจงซอก" ที่สนามบินสุวรรณภูมิ [16 ก.ย. 61]