เขมรโวยไทยก๊อบปี้ โขน นักประวัติศาสตร์ชี้ “โขน” เป็นวัฒนธรรมร่วม เป็นสมบัติใครไม่ได้ [30 ส.ค. 61]