สถิติเด็กไทย ถูกล่วงละเมิดทางเพศกว่า 400 คนต่อปี [30 ส.ค. 61]