เครือข่ายครู ประกาศขอให้รัฐและออมสินพักหนี้ ช.พ.ค.อ้างดอกเบี้ยแพง เงินต้นไม่ลด [17 ก.ค. 61]