เจ้าหน้าที่ รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดฉลากยาประจานแม่คนไข้ [12 ก.ค. 61]