ม.คริสเตียน ปิดหลักสูตรพยาบาล นักศึกษาถูกลอยแพ [10 ก.ค. 61]