การบินไทยชี้แจง สาเหตุที่เที่ยวบิน TG 660 ลดระดับการบินอย่างกะทันหันลงจอดหวาดเสียว ที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประเทศญี่ปุ่น [11 เม.ย. 61]