หนังสือเรียกประชุมหน่วยงานท้องถิ่น “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” [17 มี.ค. 61]