MCC 2017 #9 Petroleos de Venezuela SA


 

                ตลอดปี 2017 บริษัท Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ได้เผชิญปัญหาการถูกสืบสวนสอบสวนอย่างมากมายจากเจ้าหน้าที่ของบราซิล สเปน โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และเวเนซูเอลา เนื่องจากถูกสงสัยว่ามีการยักยอกเงินบริษัทไปกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2010 – 2016

                เดือนมีนาคม 2017 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวหาว่า บริษัท PDVSA ได้ทำสัญญามูลค่าเกินจริงกว่า 1,000% ให้แก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในเกาะบาบาโดส จีน โคลัมเบีย กือราเซา ปานามา และสิงคโปร์ รวมไปถึงมีการจ่ายใต้โต๊ะให้กับบริษัท 911 Equipment Inc.

                ต่อมาในเดือนเมษายน 2017 บริษัท PDVSA ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชันของบริษัท Petrobras ของบราซิล ตำรวจบราซิลจึงเริ่มสืบสวนถึงการฟอกเงินของบริษัทและตรวจการส่งออกสินค้าเครื่องมือเกษตรจากบราซิลไปยังเวเนซูเอลา ตำรวจสงสัยว่าช่วงระหว่างปี 2010 – 2014 บริษัท PDVSA ได้จ่ายเงินเกินจริงไปกว่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อเครื่องมือจากบริษัท Tracto America CA ของประเทศเวเนซูเอลา โดยเงินที่เกินมานั้นได้ถูกโอนเข้าไปในหลายบัญชีในปานามา สวิสเซอแลนด์ และอเมริกา

                สองเดือนต่อมา เจ้าหน้าที่โปรตุเกสและหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคลังสเปน ได้เริ่มการสืบสวนถึงที่มาที่ไปของเงินจากบริษัท PDVSA กว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินก้อนนี้อยู่ในบัญชีของประเทศอันดอร์ราและธนาคาร Banco Espirito Santo ในประเทศโปรตุเกส

                ในเดือนสิงหาคม อัยการสูงสุดของเวเนซูเอลาสั่งให้มีการสืบสวนเรื่องที่บริษัท PDVSA ให้สัมปทานกับบริษัท Orinoco Oil Belt และมีการยักยอกเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัญญาปี 2010 – 2016

                1 เดือนต่อมา เจ้าหน้าที่ของเวเนซูเอลาได้จับกุมผู้บริหารระดับสูงของ PDVSA 9 คน ในข้อหาทุจริตรับเงินสินบนในการส่งออกน้ำมันดิบ และสินบนในการทำสัญญาโดยไม่ผ่านการประกวดราคา ทางบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทร่วมลงทุน PetroZamora ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมือระหว่างรัสเซีย-เวเนซูเอลา 40%  อย่าง Gazprombank ได้กล่าวโทษบริษัท PDVSA ว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายต่อบริษัท PetroZamora ด้วยการลดคุณภาพน้ำมันดิบของบริษัท ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2010 – 2017 และในเดือนเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของประเทศจีนได้กล่าวว่า PDVSA มีความเกี่ยวข้องมาเฟียจีน

                ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2017 มีพนักงานของ PDVSA ถูกจับกุมไป 69 ค และอัยการได้กล่าวว่า จะยังคงมีการสืบสวนและจับกุมต่อไป