#iBanPlastic


 

       ทุกวันนี้ ถุงพลาสติกถูกใช้อย่างมากมายทั่วโลก โดยเฉพาะตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ เช่น 7-11 ที่มี 61,544 สาขาทั่วโลก โดยมีสาขาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 50,000 สาขา การใช้ถุงพลาสติกใน 7-11 นั้น ถูกใช้กับสินค้าทุกๆ อย่างตั้งแต่กาแฟจนถึงเนื้อหมู รวมไปถึงการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้ากลับบ้าน

        นอกจากนี้ สายการบินต่างๆ ก็ยังมีการใช้ถุงพลาสติกในการห่ออาหารและเครื่องดื่มในทุกๆ วัน ซึ่งอาจมองว่าเป็นเหตุผลของเรื่องความปลอดภัย อีกทั้ง ในธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ พลาสติกจะถูกใช้เพียงเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น

        ที่นอกชายฝั่ง California มีขยะพลาสติกจำนวนมาก และยังมีเกาะอื่นๆ ที่มีแต่ขยะอยู่อีก 3-4 เกาะในมหาสมุทร บริเวณดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า great pacific garbage patch ชายฝั่งนี้มีพื้นที่ที่มีขยะมากกว่าพื้นที่เมือง Texas เสียอีก นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่สร้างขยะลงมหาสมุทรมากเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 6 และมาเลเซียอันดับ 8


แล้วอะไรคือปัญหา

        ทุกๆ ปี ทั่วโลกจะผลิตพลาสติกมากกว่า 300 ล้านตัน กว่า 50% ของพลาสติกที่ผลิตมาจะถูกใช้เพียงครั้งเดียว และทุกวันนี้พลาสติกอยู่ทุกที่รอบตัวเรา ตั้งแต่อาหารเด็กทารกไปจนถึงยาสำหรับผู้สูงอายุ จะอาหารร้อนหรือเย็น หรือเครื่องดื่ม จะใช้พลาสติกในการรักษาความสดใหม่ ซึ่งพลาสติกเหล่านั้นอาจปล่อยสารพิษออกมาทีละนิด ซึ่งนั่นเป็นราคาที่ทุกคนต้องจ่าย


 


 

ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญกับคุณ     

       ทราบกันหรือไม่ว่า พลาสติกนั้นเป็นพิษ อย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ในความเป็นจริงคือ การผลิตพลาสติกนั้นใช้สารเคมีจำนวนมากซึ่งเป็นการก่อสารพิษ ส่งผลต่อแหล่งน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเมื่อปล่อยไว้นานๆ พลาสติกจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสารเคมีมีพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

        ในทุกวันนี้ พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากพลาสติกมีมากขึ้นทุกวัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สารเหล่านี้ยังเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็ง การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน หรือ โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

        แน่นอนว่าพลาสติกจะใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายและปล่อยสารพิษออกมา แต่ก่อนพลาสติกจะย่อยสลายนั้น มักจะถูกสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำกินไปก่อน  ส่วนพลาสติกชิ้นใหญ่อย่างกระเป๋าพลาสติกนั้น จะถูกสัตว์นักล่าต่างๆ กินเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร และสัตว์เหล่านั้นก็กลับมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์


 


 

คุณทำอะไรได้บ้าง

         ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลายประเทศเริ่มรณรงค์ลดการใช้พลาสติก แต่ส่วนใหญ่ทำแบบระยะสั้นและเป็นการ PR แทนที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง หากจะมองว่าสิ่งใดที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พลาสติกจะถูกนับเป็นอาชญากรที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่

        สิ่งที่เกิดขึ้นจากพลาสติกในปัจจุบัน ทำให้เราต้องใส่ใจมากกว่าเดิม ที่แม้แต่ธุรกิจโรงงานเสื้อผ้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีทั้งทรัพยากรและความรู้ แต่ยังขาดความรับผิดชอบและขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร ถึงเวลาแล้วที่เราคนธรรมดา จะยื่นมือมาช่วยเหลือร่วมกัน รวมทั้งเตือนให้ธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านั้นตื่นตัว

        ทางที่เราทำได้คือ ร่วมกันกดดันให้บริษัทเหล่านั้นให้มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ รวมถึงให้ความรู้แก่ครอบครัว เพื่อนๆ และเยาวชน หากเรามี 200,000 คน จากกว่าพันล้านคนทั่วโลก ในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ ก็ไม่ควรเพิกเฉยต่ออันตรายจากพลาสติกและควรเริ่มจัดตั้งนโยบายที่ควบคุมการใช้พลาสติกทั้งกับลูกจ้างและลูกค้า ทั้งนี้ การร่วมลงชื่อกับเรานั้น นับเป็นก้าวแรกที่พวกเราสามารถต่อสู้กับประเด็นนี้ได้

 

ที่มา : www.ibanplastic.com