สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดดเด่นพัฒนายั่งยืน ปี 60


 

สถาบันไทยพัฒน์ประกาศ 100 หลักทรัพย์ จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งเเวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ปีที่ 3 พบมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมากที่สุด 18 บริษัท รองลงมากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 16 บริษัท ต่ำที่สุด คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 6 บริษัท -กลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคารหลายเเห่งติดโผ
 

การจัดอันดับในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการพัฒนาข้อมูลการตัดสินใจการลงทุนสำหรับนักลงทุนอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบริษัท หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ทำให้ผู้ลงทุนล่วงรู้ว่า สิ่งที่บริษัทกำลังฉายภาพกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยยืนยัน ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ใช้ประกอบการลงทุนแน่นอน รวมถึงบริษัทยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาได้ด้วย ทั้งนี้ เราจะไม่เลือกบริษัทที่มีกำไรสูงสุด แต่จะเลือกบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด” ดร.พิพัฒน์ กล่าวในที่สุด

 

ที่มา : www.isranews.org