กรณีศึกษาจาก REPRISK (MCC 2016) : Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering