Case Study

Environmental

บริษัทเปลี่ยนโลก 2017
ปตท.สผ. น้ำมันรั่วในทะเลติมอร์
ชาวบ้านลุกขึ้นสู้..หลังน้ำเสียจากโรงงานเป็นเหตุให้กระเบนราหูตาย
ปัญหาการค้ามนุษย์ และ การทำประมงผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทย
รายงานพิเศษจาก REPRISK : ประเทศเมียนมาร์ ตอนที่ 4/4 “น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ”
รายงานพิเศษจาก REPRISK : ประเทศพม่า ตอนที่ 3/4 “ภาคสาธารณูปโภค”
รายงานพิเศษจาก REPRISK : ประเทศพม่า ตอนที่ 2/4 “ภาคการทำเหมืองแร่”
รายงานพิเศษจาก REPRISK : ประเทศพม่า ตอนที่ 1/4
กรณีศึกษาจาก REPRISK : โกดังเก็บสารเคมีของบริษัท Ruihai ระเบิดอย่างรุนแรง
กรณีศึกษาจาก REPRISK : เขื่อนกักเก็บกากของเสีย ของบริษัท Samarco ถล่มลง ทำให้ชาวบ้านในบราซิลไร้ที่อยู่ และแหล่งน้ำปนเปื้อน